W latach 2011 i 2012 w firmie ALOSA zrealizowany został projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” dla osi priorytetowej II- środek 2.5 Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu. Projekt obejmował zakup aktywów: specjalistycznych środków transportu oraz aktywów trwałych

Kategorie: Uncategorized

Facebook
Facebook
Dojazd